YourTV Đăng ký hoặc hủy dịch vụ đăng ký

Đăng ký hoặc hủy dịch vụ đăng ký

Áp dụng với tài khoản đăng ký sub theo ngày

 

1. Mạng Viettel

Gói nội dung 1(gói kênh theo dõi 1 nghệ sĩ/ngày) phí dịch vụ 2.000đ/ngày 

Để đăng ký DV, soạn tin DK1 gửi 5083

Huỷ DV, soạn tin HUY1 gửi 5083

Gói nội dung 2 (gói kênh theo dõi 2 nghệ sĩ/ngày) phí dịch vụ 4.000đ/ngày 

Để đăng ký DV, soạn tin DK2 gửi 5083

Huỷ DV, soạn tin HUY2 gửi 5083

 

2. Mạng Vinaphone

Gói nội dung 1(gói kênh theo dõi 1 nghệ sĩ/ngày) phí dịch vụ 2.000đ/ngày

Để đăng ký DV, soạn tin DK1 gửi 9848

Huỷ DV, soạn tin HUY1 gửi 9848

Gói nội dung 2 (gói kênh theo dõi 2 nghệ sĩ/ngày) phí dịch vụ 4.000đ/ngày

Để đăng ký DV, soạn tin DK2 gửi 9848

Huỷ DV, soạn tin HUY2 gửi 9848

 

3. Mạng Mobifone

Gói nội dung 1(gói kênh theo dõi 1 nghệ sĩ/ngày) phí dịch vụ 2.000đ/ngày

Để đăng ký DV, soạn tin DK1 gửi 9848

Huỷ DV, soạn tin HUY gửi 9848

Gói nội dung 2 (gói kênh theo dõi 2 nghệ sĩ/ngày) phí dịch vụ 4.000đ/ngày

Để đăng ký DV, soạn tin DK2 gửi 9848

Huỷ DV, soạn tin HUY gửi 9848